Suomen puolueet: Vapauden ajasta maailmantuskaan – Rauli Mickelsson (käytetty)
Lähde: Aavetaajuus-kauppaJulkaistu 28. 12. 2021