Porvariskodista maailmankylään – Kari Kallioniemi & Hannu Salmi
Lähde: Aavetaajuus-kauppaJulkaistu 02. 07. 2020