Marsilaiset menkää kotiin – Fredric Brown (käytetty)
Lähde: Aavetaajuus-kauppaJulkaistu 22. 05. 2021