Kosmoksessa tavataan – Jack Cheng (käytetty)
Lähde: Aavetaajuus-kauppaJulkaistu 24. 09. 2021