Tutki ja kirjoita – Hirsjärvi, Remes, Sajavaara (käytetty)
Lähde: Aavetaajuus-kauppaJulkaistu 22. 02. 2022