Tappavat kädet – Stephen Gresham
Lähde: Aavetaajuus-kauppaJulkaistu 11. 06. 2020