Ruttolinna – Seita Parkkola, Niina Repo (käytetty)
Lähde: Aavetaajuus-kauppaJulkaistu 17. 01. 2022