Punainen pyörre – Sami Parkkinen (käytetty)
Lähde: Aavetaajuus-kauppaJulkaistu 24. 11. 2020