Murheenkryyneistä miehiä: suomalainen sotilasfarssi 1930-luvulta 1950-luvulle – Kimmo Laine (käytetty)
Lähde: Aavetaajuus-kauppaJulkaistu 27. 09. 2021