Jeren ja Jusan seikkailut – J. N. V. Ahtola
Lähde: Aavetaajuus-kauppaJulkaistu 24. 11. 2020